Протегната Ръка

Платформа за превенция, комуникация и консултиране на Сдружение "Алианс за защита от насилие, основано на пола"

Мисия

Настоящата платформа е изготвена по проект „Протегната ръка: Превенция и защита от домашно насилие за всички – осигуряване на спешна психологическа, социална и юридическа помощ по време на пандемията в Република България“, който се финансира от Министерство на правосъдието по договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. No 93-00-242/02.08.2021 г.

За Проекта

Информация за проекта

Кои сме ние?

Сдружение "Алианс за защита от насилие, основано на пола" е единствената и най-мащабна мрежа, активно работеща за защита и превенция срещу домашно насилие и насилието, основано на пола. Алиансът е създаден през септември 2008 г. и в него членуват 11 неправителствени  организации от цялата страна с доказани опит и екзпертиза в тази сфера.

Информация за контакти на АЗНОП

НАЦИОНАЛНА ГОРЕЩА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ на АЗНОП - 080011977
София
бул. „Васил Левски” 33, ет. 1
Тел.: 02/063 53 57
E-mail: bulgarian_alliance@mail.bg
Варна
Ул. „Синчец” 21
Тел.: 052 609 677;
052 613 830
E-mail: bgrfhaskovo@mail.bg
© AZNOP 2023