Платформа

Уеб платформа за превенция, обмен на информация и консултиране с връзка към Националната гореща телефонна линия на АЗНОП е създадена по проект „Протегната ръка: Превенция и защита от домашно насилие за всички – осигуряване на спешна психологическа, социална и юридическа помощ по време на пандемията в Република България“. С настоящия проект целим полагане основите на тази платформа, като тя свързва организациите-членове на АЗНОП, ще съдържа способи за подаване на заявки за правно и психологическо консултиране, както и за включване на извършители в програма за работа с тях.
Платформата "Свързани за Свят без насилие" е насочена
- към подпомагане на лицата в риск и пострадали от домашно насилие, които могат да бъдат първоначално консултирани и насочвани към специализираните програми за пострадали лица
- към лица в риск от извършване на насилие и към извършители на домашно насилие, които да бъдат насочвани към специализираните програми за извършители
- към широк кръг лица, организации и институции, които имат нужда от информация и обучение по темата

Информация за контакти на АЗНОП

НАЦИОНАЛНА ГОРЕЩА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ на АЗНОП - 080011977
София
бул. „Васил Левски” 33, ет. 1
Тел.: 02/063 53 57
E-mail: bulgarian_alliance@mail.bg
Варна
Ул. „Синчец” 21
Тел.: 052 609 677;
052 613 830
E-mail: bgrfhaskovo@mail.bg
© AZNOP 2023