Проект

Проектът „Протегната ръка: Превенция и защита от домашното насилие за всички – осигуряване на спешна психологическа, социална и юридическа помощ по време на пандемията в Република България“ има за цел:

- да обезпечи помощта и подкрепата за лицата, пострадали от домашно насилие, както и на извършителите чрез предоставяне на услуги и постигане на специална превенция;

- да постигне устойчивост на вече доказани като наложителни в условията на пандемията от КОВИД-19 методи за подкрепа, терапевтиране и консултиране на пострадали от домашно насилие;

- да повиши на обществената чувствителност към проблема “домашно насилие“ с цел генерална превенция чрез разпространение на информационни материали и апели в медиите и социалните мрежи.

Проектът осигурява защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие, потърсили помощ от АЗНОП – психологическа и правна подкрепа и съдействие на територията на цялата страна;

Проектът е насочен към предотвратяване на рецидив на домашно насилие чрез предоставяне на програма за превенция и работа с извършители на домашно насилие;

Информация за контакти на АЗНОП

НАЦИОНАЛНА ГОРЕЩА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ на АЗНОП - 080011977
София
бул. „Васил Левски” 33, ет. 1
Тел.: 02/063 53 57
E-mail: bulgarian_alliance@mail.bg
Варна
Ул. „Синчец” 21
Тел.: 052 609 677;
052 613 830
E-mail: bgrfhaskovo@mail.bg
© AZNOP 2023