Консултации

Националната гореща специализирана телефонна линия на АЗНОП - 080011977

Линията се обслужва денонощно от специалисти - психотерапевти, които имат опит в работата с хора, преживели домашно насилие, а не от доброволци. Специалистите, обслужващи линията предоставят първоначално консултиране на пострадали от домашно насилие, като при необходимост ги насочват към услуги на организации в съответното населено място.

Консултации – правни и психологически се предоставят в приемната на АЗНОП
гр. София, бул. "Васил Левски" 33, ет. 1
Тел.: 02/063 53 57
E-mail: bulgarian_alliance@mail.bg

Информация за контакти на АЗНОП

НАЦИОНАЛНА ГОРЕЩА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ на АЗНОП - 080011977
София
бул. „Васил Левски” 33, ет. 1
Тел.: 02/063 53 57
E-mail: bulgarian_alliance@mail.bg
Варна
Ул. „Синчец” 21
Тел.: 052 609 677;
052 613 830
E-mail: bgrfhaskovo@mail.bg
© AZNOP 2023